dijous, 12 de maig del 2011

Papamosques gris

Avui hi havia un papamosques gris (Muscicapa striata) migratori dalt de la noguera, caçant insectes.