dissabte, 21 de maig del 2011

Un duet migratori, amb un veí del barri


Ben entrat maig, els papamosques grisos (Muscicapa striata) substitueixen els mastegatatxes en el jardí.
I encara un mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), la quinzena observació de l'espècie al jardí aquesta primavera, amb un mínim de 24 individus implicats.

Mentre tant, un jove mascle de merla  (Turdus merula) es mirava astorat el brogit dels migrants a la capçada de la noguera.