dijous, 26 de maig del 2011

Verdums locals

Els verdums (Carduelis chloris) encara canten insistentment i semblen mantenir territoris.