dilluns, 9 de maig del 2011

Tórtores en parella

Les tórtores turques continuen aparellades. Cada dia, les parelles reposen a les branques de la noguera.