dimarts, 3 d’abril de 2012

Cargols amants de la pluja

Un cargol Rumina decollata, de característica conquilla amb l'àpex trencat, surt atret per la humitat de la pluja d'abril, que sembla decidit a trencar la sequera que dura fa mesos.