dimecres, 11 d’abril de 2012

Verdums omnipresents

Aquests dies els verdums són omnipresents al jardí. Els mascles com aquest de la imatge canten i s'esbatussen en les capçades i les femelles visiten l'àlber per recollir les pellofes cotonoses dels fruits.