dijous, 19 d’abril del 2012

Ocells sedentaris i viatgers coincideixen

Una femella de verdum, de les que crien al jardí.


Un mosquiter de passa a la capçada de l'àlber.

I el mascle reproductor de la merla que ha criat en els últims anys al jardí, fàcilment reconeixible, cantant de nou amb intensitat.