dimarts, 17 d’abril de 2012

El cor de les alçades

 El mascle adult de merla torna a cantar amb insistència, ara qu el pollet de la primera posta ja vola. Al xiprer coincideix amb els verdums i els gafarrons que ens regalen també llargues serenates.