dijous, 14 d’abril del 2011

Els arbres del jardí responen a la primavera

Mentre que l'àlber té la capçada completament desenvolupada...

...la noguera americana tot just ara apunta les primeres fulles i flors.