dissabte, 2 d’abril del 2011

La plenitud del castanyer d'Índies
Les inflorescències del castanyer d'Índies rosat despleguen les primeres flors, mentre que la capçada ja té les fulles tendres completament esteses.