dissabte, 2 d’abril del 2011

Mosques arreu


Les vironeres blaves (Calliphora sp) ja són abundants arreu.

Les mosques del gènere Anthomyia sp també han aparegut en massa.