dissabte, 30 d’abril del 2011

Sedentaris

Les merles (Turdus merula) probablement estan ja enfeinades amb la segona posta i el mascle reproductor canta insistentment de nou.

Avui hem trobat la closca d'un ou eclosionat de tórtora turca (Streptopelia decaocto) al peu del xiprer.