dijous, 14 d’abril del 2011

Verdums omnipresents

Els verdums són omnipresents aquests dies al jardí. Els mascles, com el de la imatge, canten insistentment des de les capçades dels arbres.