dissabte, 19 de juny del 2010

Els gafarrons persistents


Els gafarrons (Serinus serinus) estan atrafegats tot construïnt el seu niu al xiprer. El mascle de la foto ens regala cada dia llargues estones del seu cant frenètic i accelerat.