dijous, 24 de juny del 2010

Una marieta australiana!

Avui hem descobert una petita marieta, Cryptolaemus montrouzieri, que té un origen ben curiós. És una espècie australiana, introduïda als anys 30 per combatre el cotonet dels cítrics i ara ben extesa pel nostre país.