dimarts, 29 de juny del 2010

Un dípter florícola

Sobre les flors de l'hortènsia, un dípter acolorit de l'espècie Mintho rufiventris, de la família Tachinidae, s'ha aturat una bona estona.