dilluns, 21 de juny del 2010

Una arna triangular

Hem descobert una arna de l'espècie Aglossa pinguinalis, de la famíla Pyralidae (http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id=159330) de grans ales triangulars sobre l'escorça de la prunera vermella.