divendres, 4 de juny del 2010

Mosques a go go


Molts exemplars de Sarcophaga sp, de la famíla dels sarcofàgids volen amunt i avall pel jardí aquests dies.

També les mosques Muscina sp, de la família dels múscids, menys freqüents que les seves cosines, es poden veure aquests dies.


Altres petits dípters com la Prosopomyia pallida del grup Acalyptratae i de la família Lauxaniidae es poden trobar pels racons.


Alguns, com aquest nematòcer de l'infraordre Bibionomorpha, de l'antiga i nombrosa família Mycetophilidae (mosques dels fongs) fins i tot han entrat a casa, on els hem mort confonent-los amb mosquits.

Finalment, els núvols de minúsculs quironòmids dansen en diversos llocs del jardí.