dissabte, 19 de juny del 2010

Flors d'estiu

Les flors de l'hortènsia (Hydrangea macrophylla) estan en plena maduresa. Els grans poms de flors roses han arribat al seu zènit.